📍 ด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 3 คน
📍 ด้านการบริหารกองทุน จำนวน 1 คน
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย 👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1SFbp_25qS
📍AAhC3VIOALEpc3M9Mh0yaBt?usp=sharing
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0 2659 6745 – 6