วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2566 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการคัดเลือกผู้สมัครรับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางในการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
2. การกำหนดใบสมัครเข้ารับการสรรหา และคัดเลือก เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.