ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมะระหว่างเพศ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพิจารณาทบทวนเครื่องมือติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ  14 คน

 

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.