วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 2/2566 โดยการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการอบรมการผลิตสื่อฯ เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร ผลการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อฯ และพิจารณาผลงานที่ผ่านหลักเกณฑ์การประกวดตามที่กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศกำหนด โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว


megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.