สค. ประชุมเพื่อหารือมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือมาตรการและแนวทางในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม War Room บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของมาตรการและแนวทางเพื่อการคุ้มครองสิทธิและ พัฒนาชีวิตพนักงานบริการ ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด   ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)