the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2565 ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพมหานคร

อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2565

ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพมหานคร

Date

Feb 01 - 03 2022
Expired!

Time

1:30 pm - 4:30 pm
Category