the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้สนความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

Date

May 14 - 16 2024
Expired!

Time

9:30 pm - 6:30 pm

Location

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Website
http://www.dwf.go.th/
Category

Organizer

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
Phone
02-6427742
Email
fundktp@gmail.com