the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความตระหนักรู้เรื่องพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดสิงห์บุรี

Date

Feb 01 - 03 2022
Expired!

Time

8:00 am - 6:00 pm