วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา14.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Pride Festival 2024 ย้ำรัฐบาลจะร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศสำหรับวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะมีการเฉลิมฉลองตลอดเดือนมิถุนายน ด้านนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางวรรณภา  สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พม. เข้าร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2024” และเดินขบวนพาเหรด พม. Pride 

         นายธนสุนทร กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ พม. ได้เข้าร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2024 ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดเทศกาลต้อนรับ   เดือนแห่งความภาคภูมิใจ.(Pride Month) ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ในปัจจุบันประเทศไทย ที่มีการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศในหลากหลายมิติ     เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโครงสร้าง มาตรการและกลไกผลักดันแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิ ยอมรับคุณค่าและศักยภาพ      .ที่แตกต่างหลากหลายของบุคคลทุกเพศ ในส่วนของกระทรวง พม. เราให้ความสำคัญกับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์..และมีความมุ่งมั่น      .อย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ให้ประชาชนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ    การศึกษาและการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดย

ทั้งนี้ ขบวนดพาเหรดได้เดินจากสนามกีฬาแห่งชาติ ไปสี่แยกราชประสงค์ และไปจบที่บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.