วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และเดอะมอลล์ บางกะปิ นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมนางวรรณภา สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมไทยแลนด์ไพรด์พาเหรด (Thailand Pride @ Bangkapi) ภายใต้แนวคิด “The Art of Togetherness ศิลปะของการอยู่ร่วมกัน”    โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ เนื่องด้วยงาน Pride Month ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นเทศกาลเฉลิมฉลอง เกี่ยวกับสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ LGBTIQ+ ซึ่ง Thailand Pride ปีนี้ได้จัดกิจกรรมไพรด์พาเหรด โดยเดินขบวนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถึงศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจกันครั้งใหญ่ของชุมชน และภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม ผลักดัน สู่ความเป็นธรรม  ทางเพศ ในมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฎหมาย และสวัสดิการ โดยมีผู้บริหาร พม. ดารา ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป    เข้าร่วมในการเดินขบวนกันอย่างล้นหลาม

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.