the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สารคดีสั้น Equality begin for us

ทำไมผ้าอนามัยถึงไม่ฟรีแบบถุงยางอนามัย? ผู้หญิงแต่งตัวไม่มิดชิดทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ ผู้ชายใส่กระโปรง/แต่งหน้าถูกมองเป็นเรื่องแปลก เรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่สะท้อนสิ่งที่ต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เพียงเพราะเราแตกต่าง

ทุกคนมีสิทธิที่จะแต่งตัวอย่างไรก็ได้แต่อยู่บนพื้นฐานของกาลเทศะ ควรได้รับสวัสดิการที่ควรจะเป็น ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การเพิ่มหรือเปลี่ยนกฎหมายด้านความเท่าเทียม แต่เป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เปลี่ยนความคิดและมุมมองของคนในสังคม

 

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.