the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สารคดีสั้น Gender Free

ทำไมต้องเข้าห้องน้ำผู้หญิง? ทำไมชื่อเป็นนาย? ทำไมผู้ชายจึงผมยาว?
เสียงบอกเล่าจาก transgender ว่าทำไมต้องมาตอบคำถามอะไรแบบนี้………..

transgender ถูกมองว่าเป็นของแปลก เป็นตัวตลก ครอบครัวไม่ยอมรับด้วยเหตุผลว่าอายคนอื่น โดนปฏิเสธรับทำงานเพราะไม่ใช่ผู้หญิง โดยดูถูกทั้งสายตาและคำพูด “การออกมาเรียกร้องสิทธิ์ ไม่ใช่เพราะเราอยากพิเศษกว่าคนอื่น แต่อยากให้มองว่า transgender เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกัน อยากใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไป”

หากมีการปลูกฝังเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสถานศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย ค่านิยมทางสังคม เช่น การถูกเลือกปฏิบัติ หรือ ถูกกีดกันเพราะอัตลักษณ์ทางเพศ เพศวิถี การแสดงออก หรือลักษณะทางกายภาพ ก็จะหมดไป

megaphone-filled

อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค.