ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2565

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ แก่หน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รอบที่ 1/2565 โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2565

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันที่ 11 มกราคม 2565 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมะระหว่างเพศ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ 1/2565 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการขององค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพิจารณาทบทวนเครื่องมือติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ  14 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)