the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ Gender Fair : 2023 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 16.30 – 19.30 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ Gender Fair : 2023

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 16.30 – 19.30 น.

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Mar 31 2023

Time

4:30 pm - 4:30 pm
Category