the_logo

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2567 ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2567

ณ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

Date

Oct 30 2023 - Nov 02 2023
Expired!

Time

1:30 pm - 4:30 pm

Location

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
Category

Organizer

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
Phone
02-6427742
Email
fundktp@gmail.com