รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สปอร์ตโฆษณา ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สปอตโฆษณา ความเท่าเทียม (ที่เปลี่ยนแปลง) รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สปอตโฆษณา ความเท่าเทียม (ที่เปลี่ยนแปลง) ชื่อผลงาน : ความเท่าเทียม (ที่เปลี่ยนแปลง) รองชนะเลิศ อันดับ 2 : สปอตโฆษณา ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. อัษฎา สุนทร, เจษฎาวริณทร์ วัฒนะศศิวงศ์ และศศิภาวรรณ เชาวะนะสิทธิ์ มาร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม โดยเริ่มจากการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน อย่ากำจัดสิทธิ โอกาสในการแสดงศักยภาพเพียงเพราะเห็นว่าคนๆ นั้น แตกต่างจากสิ่งที่สังคมคาดหวัง เราต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์มีศักยภาพ มีความต้องการ และมีปัญหาที่แตกต่างกัน หากไร้ซึ่งการเลือกปฏิบัติเพราะอัตลักษณ์ทางเพศแล้ว คำว่าสังคมเปิดกว้างก็คงเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศร่วมกัน megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

รางวัลชนะเลิศ สารคดีสั้น ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สารคดีสั้น Equality begin for us ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สารคดีสั้น Equality begin for us ชื่อผลงาน : Equality begin for us ชนะเลิศ : สารคดีสั้น ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. อัจฉราภรณ์ ศรีวิชัยศักดิ์, วันวีรพร ลาสี และสุพพัต เนตรใหญ่ ทำไมผ้าอนามัยถึงไม่ฟรีแบบถุงยางอนามัย? ผู้หญิงแต่งตัวไม่มิดชิดทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ ผู้ชายใส่กระโปรง/แต่งหน้าถูกมองเป็นเรื่องแปลก เรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่สะท้อนสิ่งที่ต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เพียงเพราะเราแตกต่าง ทุกคนมีสิทธิที่จะแต่งตัวอย่างไรก็ได้แต่อยู่บนพื้นฐานของกาลเทศะ ควรได้รับสวัสดิการที่ควรจะเป็น ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การเพิ่มหรือเปลี่ยนกฎหมายด้านความเท่าเทียม แต่เป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เปลี่ยนความคิดและมุมมองของคนในสังคม   megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สารคดีสั้น ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สารคดีสั้น Gender Free รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สารคดีสั้น Gender Free ชื่อผลงาน : Gender Free รองชนะเลิศอันดับ 2 : สารคดีสั้น ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. ปิยะพงศ์ เทพสันทัด และ พงศกร มีแก้ว ทำไมต้องเข้าห้องน้ำผู้หญิง? ทำไมชื่อเป็นนาย? ทำไมผู้ชายจึงผมยาว? เสียงบอกเล่าจาก transgender ว่าทำไมต้องมาตอบคำถามอะไรแบบนี้……….. transgender ถูกมองว่าเป็นของแปลก เป็นตัวตลก ครอบครัวไม่ยอมรับด้วยเหตุผลว่าอายคนอื่น โดนปฏิเสธรับทำงานเพราะไม่ใช่ผู้หญิง โดยดูถูกทั้งสายตาและคำพูด “การออกมาเรียกร้องสิทธิ์ ไม่ใช่เพราะเราอยากพิเศษกว่าคนอื่น แต่อยากให้มองว่า transgender เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกัน อยากใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไป” หากมีการปลูกฝังเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสถานศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย ค่านิยมทางสังคม เช่น การถูกเลือกปฏิบัติ หรือ ถูกกีดกันเพราะอัตลักษณ์ทางเพศ […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สารคดีสั้น ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สารคดีสั้น ออกสาว The Series Effeminacy project รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สารคดีสั้น ออกสาว The Series Effeminacy project ชื่อผลงาน : ออกสาว The Series Effeminacy project รองชนะเลิศอันดับ 1 : สารคดีสั้น ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. อาชวิชญ์ อินทร์หา การออกสาว คือ คนที่มีเพศกำเนิดเป็นเพศชาย เมื่อเติบโตขึ้นมีรสนิยมทางเพศที่เปลี่ยนไป และมีการแสดงออกที่คล้ายกับเพศหญิง ถึงแม้ว่าจะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว ก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ แต่สังคมกลับมีอคติต่อกลุ่มดังกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ไม่สมควรแสดงออกมา megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สปอร์ตโฆษณา ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สปอตโฆษณา เป็นหรือเปล่า รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สปอตโฆษณา เป็นหรือเปล่า ชื่อผลงาน : เป็นหรือเปล่า รองชนะเลิศ อันดับ 1 : สปอตโฆษณา ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. จิรวัฒนานันท์ จันทวัน, นวกร เขตตระการ และธนดล ประดิษฐ์โสภา ตอนเด็ก ๆ พวกคุณอาจจะเคยเจอคำถามว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร แล้วคุณจำคำตอบของตัวเองและเพื่อนๆ ในวันนั้นได้มั้ย? นึกถึงแล้วก็แอบอมยิ้มนะ คำตอบยอดฮิตเลย เด็กผู้หญิงก็อยากเป็นครู พยาบาล ส่วนเด็กผู้ชายก็อยากเป็นทหาร ตำรวจ ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ล่ะ โตขึ้นมาหน่อยจึงรู้ว่าคำตอบในวันนั้นคงมาจากภาพจำ การผลิตซ้ำค่านิยมของคนสมัยก่อนว่า ผู้หญิงต้องเป็นอย่างนั้น ผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้…. สมัยนี้ ถ้าพูดถึงอาชีพช่างแต่งหน้า หลายคนก็ยังคิดว่าต้องเป็นอาชีพของผู้หญิง หรือบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ น้อยคนนักที่จะนึกถึงผู้ชาย ใครจะไปรู้ว่ายังมีผู้ชายอีกหลายคน ที่เค้ามีความสามารถ […]

รางวัลชนะเลิศ สปอร์ตโฆษณา ประเภทประชาชนทั่วไป

สปอตโฆษณา Gender = Human ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สปอตโฆษณา Gender = Human ชื่อผลงาน : Gender = Human ชนะเลิศ : สปอตโฆษณา ประเภท : ประชาชนทั่วไป Cr. วันทนีย์ ไชยชาติ, ราชนาวี พันทวี และปณิดา สอแจ่มจิตต์ เรื่องความเสมอภาคทางเพศหรือความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีสิทธิในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิเลือกที่จะเป็น เลือกที่จะทำ บนพื้นฐานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร “ทุกเพศ…คือ คนอย่างเสมอภาค” megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

รางวัลชนะเลิศ สปอร์ตโฆษณา ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สปอตโฆษณา We’re all the same ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สปอตโฆษณา We’re all the same ชื่อผลงาน : We’re all the same ชนะเลิศ : สปอตโฆษณา ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. พิมพ์ประภา ใจคำ และนภสร หวง คุณเคยได้ยิน หรือเคยพูดคำเหล่านี้มั้ย? “งานนี้ผู้หญิงทำไม่ได้หรอก” “เป็นผู้ชายอย่าร้องไห้” “ที่นี่ไม่รับสาวประเภทสอง” คำพูดธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะมันอาจทำร้ายจิตใจและสร้างความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รับ หรือจะได้รับความเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศแล้วล่ะก็ อย่าลืมว่าประเทศไทยยังมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่สามารถคุ้มครองคุณได้ นั่นคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่ระบุความหมายของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดด้วย megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]