การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2568

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next       กองทุนฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2568 ที่สามารถขับเคลื่อนได้จริง สอดคล้องกับสถานการณ์ ความต้องการ และสภาพปัญหากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติ    ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และเจ้าหน้าที่ สค. รวมจำนวน 50 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

พม. ร่วมพาเหรดฉลองส่งท้ายเดือนเทศกาล PRIDE

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next           วันที่ 30 มิถุนายน 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย       ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ภริยา นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว          (อธิบดี สค.) และนางวรรณภา สุขคง รองอธิบดี สค. พร้อมคณะผู้บริหาร พม. ร่วมงาน “LOVE PRIDE PARADE 2024” โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน    นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมขบวนพาเหรดฉลองส่งท้ายเดือนแห่งเทศกาล PRIDE ครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ด้วยขบวนพาเหรด  […]

สค. ร่วมกิจกรรมไทยแลนด์ไพรด์พาเหรด (Thailand Pride @ Bangkapi) ภายใต้แนวคิด “The Art of Togetherness ศิลปะของการอยู่ร่วมกัน”

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next    วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และเดอะมอลล์ บางกะปิ นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมนางวรรณภา สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมไทยแลนด์ไพรด์พาเหรด (Thailand Pride @ Bangkapi) ภายใต้แนวคิด “The Art of Togetherness ศิลปะของการอยู่ร่วมกัน”    โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ เนื่องด้วยงาน Pride Month ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นเทศกาลเฉลิมฉลอง เกี่ยวกับสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ LGBTIQ+ ซึ่ง Thailand Pride […]