การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2568

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next       กองทุนฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2568 ที่สามารถขับเคลื่อนได้จริง สอดคล้องกับสถานการณ์ ความต้องการ และสภาพปัญหากลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติ    ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และเจ้าหน้าที่ สค. รวมจำนวน 50 คน ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

พม. ร่วมพาเหรดฉลองส่งท้ายเดือนเทศกาล PRIDE

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next           วันที่ 30 มิถุนายน 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย       ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา ภริยา นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว          (อธิบดี สค.) และนางวรรณภา สุขคง รองอธิบดี สค. พร้อมคณะผู้บริหาร พม. ร่วมงาน “LOVE PRIDE PARADE 2024” โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน    นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมขบวนพาเหรดฉลองส่งท้ายเดือนแห่งเทศกาล PRIDE ครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย ด้วยขบวนพาเหรด  […]

สค. ร่วมกิจกรรมไทยแลนด์ไพรด์พาเหรด (Thailand Pride @ Bangkapi) ภายใต้แนวคิด “The Art of Togetherness ศิลปะของการอยู่ร่วมกัน”

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next    วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และเดอะมอลล์ บางกะปิ นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมนางวรรณภา สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมไทยแลนด์ไพรด์พาเหรด (Thailand Pride @ Bangkapi) ภายใต้แนวคิด “The Art of Togetherness ศิลปะของการอยู่ร่วมกัน”    โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ เนื่องด้วยงาน Pride Month ในเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นเทศกาลเฉลิมฉลอง เกี่ยวกับสิทธิ ศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และความเท่าเทียม ของกลุ่มหลากหลายทางเพศ LGBTIQ+ ซึ่ง Thailand Pride […]

การอบรม “การยุติความรุนแรง ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและวิถีทางเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี นางวรรณภา สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการอบรม “การยุติความรุนแรง ลดการตีตรา และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและวิถีทางเพศ” พร้อมทั้ง นายกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนโดยเฉพาะชุมชน LGBTQI+ โดยการส่งเสริมความเข้าใจและส่งเสริมความหลากหลายทางเพศเพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศสภาพ ความเท่าเทียมระหว่างเพศและพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเริ่มต้นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทางเพศในหมู่เยาวชนและสังคมโดยรวม ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาผู้นำที่สามารถให้ความช่วยเหลือและป้องกันผู้ที่เผชิญกับความรุนแรง การตีตรา การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ผู้บริหาร วิทยากร ล่ามภาษามือ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

“พม.” ร่วมจัดงาน Bangkok Pride Festival 2024”

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next           วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เวลา14.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน Bangkok Pride Festival 2024 ย้ำรัฐบาลจะร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศสำหรับวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะมีการเฉลิมฉลองตลอดเดือนมิถุนายน ด้านนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางวรรณภา  สุขคง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พม. เข้าร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2024” และเดินขบวนพาเหรด พม. Pride           นายธนสุนทร กล่าวว่า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ พม. ได้เข้าร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2024 ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดเทศกาลต้อนรับ  […]

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 3/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next     วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ครั้งที่ 3/2567 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2567 และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ และผลการประเมินของทุนหมุนเวียน          ณ วันสิ้นบัญชีสำหรับทุนหมุนเวียนที่ประเมินผลตามปีงบประมาณ(ผลสิ้นปีบัญชี 2566 ฉบับสมบูรณ์) โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว  ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

สื่อประชาสัมพันธ์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลับหน้าหลัก สามารถDownloadสื่อประชาสัมพันธ์จากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ…ได้ที่ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1I9HqTuqu4AbYI6Z3G75Iwohmu2aXQQCD?usp=sharing

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2567

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ Previous Next   วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านระบบ Zoom Meeting นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ ครั้งที่ 3/2567 วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยงาน/องค์กรที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีคณะอนุกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ที่มา : เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายหรือเครือข่ายภาคประชาชน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กลับหน้าหลัก ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมายหรือเครือข่ายภาคปประชาชน ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและผลการดำเนินงาน      ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือเมษายน – สิงหาคม 2567

การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ พ.ศ. …

กลับหน้าหลัก การรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติการเพศ พ.ศ. … เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฏหมาย คลิกเลย แบบสอบถามความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzY1MkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= บันทึกหลักการและเหตุผลร่าง พรบ. การรับรองเพศ พ.ศ. … และข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น https://drive.google.com/…/1xj9DFm517u3Wo7wqhCXbR2Rhnnr… ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 67 – 6 พ.ค. 67 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2659 6757 Facebook Twitter Line