ม.ธรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ม.ธรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ม.ทักษิณ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ม.ทักษิณ มหาลัยวิทยาลัยต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อเด็คโก้ องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อเด็คโก้ องค์กรต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อบต.เหมืองหม้อ อปท.ต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

อบต.เหมืองหม้อ อปท.ต้นแบบสู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศ megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

รางวัลชนะเลิศ สปอร์ตโฆษณา ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สปอตโฆษณา We’re all the same ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สปอตโฆษณา We’re all the same ชื่อผลงาน : We’re all the same ชนะเลิศ : สปอตโฆษณา ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. พิมพ์ประภา ใจคำ และนภสร หวง คุณเคยได้ยิน หรือเคยพูดคำเหล่านี้มั้ย? “งานนี้ผู้หญิงทำไม่ได้หรอก” “เป็นผู้ชายอย่าร้องไห้” “ที่นี่ไม่รับสาวประเภทสอง” คำพูดธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะมันอาจทำร้ายจิตใจและสร้างความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รับ หรือจะได้รับความเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศแล้วล่ะก็ อย่าลืมว่าประเทศไทยยังมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่สามารถคุ้มครองคุณได้ นั่นคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่ระบุความหมายของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดด้วย megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

เปิดงานมอบรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Epuality

เปิดงานมอบรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Epuality http://gepf.dwf.go.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20_Gender%20Epuality_.mp4 megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

รางวัลชนะเลิศ โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภทประชาชนทั่วไป

โปสเตอร์ as YOU wish ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : โปสเตอร์ as YOU wish โปรเตอร์ as YOU wish ชื่อผลงาน : as YOU wish ชนะเลิศ : โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท : ประชาชนทั่วไป Cr. ธัญชนก วัฒนวาณิชย์ และณัฐนรี อรัญทิมา แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่กรอบและขีดจำกัดของเพศยังคงหล่อหลอมให้เด็กเข้าใจว่า พวกเขาสามารถเป็น… สามารถชอบ… ได้ภายใต้กรอบที่ถูกสังคมกำหนดไว้แล้ว ค่านิยม “เด็กผู้ชายคู่กับสีฟ้า เด็กผู้หญิงอ่อนหวานคู่สีชมพู” กลายเป็นกรอบของเพศ ที่สร้างบาดแผลให้กับคนที่เลือกจะเป็นในสิ่งที่แตกต่างออกไป ตัวเราเองไม่ชอบถูกใครตัดสิน แต่บางครั้งเรากลับตัดสินคนอื่นเพียงเพราะเขาแตกต่าง ฉะนั้น โลกยุคใหม่ที่เริ่มต้นจากปัจจุบันนี้ ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่อยากทำ เป็นในสิ่งที่อยากเป็น เพราะโลกนี้ไม่ได้มีเพียงสีฟ้าและสีชมพูเท่านั้น ยังมีหลากหลายเฉดสีที่สวยงาม ทั้งที่เรามองเห็น และสีที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกมากมาย “Everyone can […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

โปสเตอร์ Card of equality รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : โปสเตอร์ Card of equality โปสเตอร์ Card of equality ชื่อผลงาน : Card of equality รองชนะเลิศ อันดับ 2 : โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. ภัณฑิรา ตอสกุล และจิราภรณ์ อภิสิทธิ์ศักดิ์ ผู้หญิงไม่ได้มีแค่มุมอ่อนแอ ผู้ชายก็ไม่ได้มีแค่มุมเข้มแข็ง ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องไว้ผมยาว และผู้ชายก็ไม่ได้มีเพียงทรงผมสั้นเสมอไป ทุกๆ คน สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ ไม่ควรมีเพศใดเป็นไพ่ที่เหนือกว่า ทุกเพศกำเนิด หรือทุกการแสดงออกที่เราเลือกจะเป็น มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ไม่ควรอ้างบรรทัดฐานของสังคมเพื่อตัดสินว่าใครมีคุณค่า หรือควรได้รับสิทธิและโอกาสเหนือกว่าใครอีกต่อไป megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. […]

รางวัลชนะเลิศ โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภทประชาชนทั่วไป

โปสเตอร์ ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : โปสเตอร์ ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติ โปสเตอร์ ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติ ชื่อผลงาน : ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติ รองชนะเลิศ อันดับ 1 : โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. ภัณฑิรา ตอสกุล และจิราภรณ์ อภิสิทธิ์ศักดิ์ ธรรมชาติสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์ แม้ธรรมชาติจะกำหนดสรีระมนุษย์ให้แตกต่างกันเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ แต่ธรรมชาติไม่ได้กีดกันในการสร้างสรรค์สมดุลที่สวยงาม สรรพสิ่งบนโลกสามารถเป็นอาหารทางใจ ให้ความงดงาม ความรื่นรมย์ ความสงบสุข ร่มเย็นต่อกันและกัน และไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเพศใด หรือแสดงออกเป็นแบบไหน ก็มีสิทธิเลือกใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม…เสมอกัน จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]