รางวัลชนะเลิศ โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท นักเรียน นิสิต/นักศึกษา

โปสเตอร์ HUMAN ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : โปสเตอร์ HUMAN โปสเตอร์ HUMAN​ ชื่อผลงาน : Human ชนะเลิศ : โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. ปัทมพร ผัดเป้า เมื่อเกิดมาในยุคที่ Bully ทุกสิ่งอย่างบนเรือนร่างมนุษย์… ใครชื่นชมตัวตนที่แท้จริงของคุณบ้าง? แล้วคุณล่ะ…ทำร้ายใครไปแล้วบ้าง? กระจกที่แตก ทำลายแนวคิด Beauty Standards และมายาคติของสังคมที่กำหนดความเป็นหญิงเป็นชาย แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้มีสภาพภายนอกแตกต่าง แต่ภายในมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน “We’re different, We’re the same” megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

Wanthong 2021

Wanthong 2021 megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ