งานวิจัย-สำรวจ

งานวิจัย – สำรวจ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในที่ทำงาน ​ ดร.ชีรา ทองกระจาย​ ความลักลั่นของกฎหมายภายใต้ระบบคิดแบบทวิเพศฯ ดร.ชีรา ทองกระจาย เพศภาวะ เพศวิถี ประสบการณ์ชีวิตของกะเทยในคุก จารุวรรณ คงยศ ประสบการณ์การถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง แนวคิดอำนาจชายเป็นใหญ่ พรพิรินทร์ อินโส ครอบครัวเควียร์ พหุอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ครอบครัวเลสเบี้ยนชนชั้นแรงงาน อาทิตยา อาษา Exploring the Transnationality of Gender Mainstreaming Discourse in Humanitarian Response for Refugees in Mae Sot District, Thailand ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง การสำรวจข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ การสำรวจข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ ความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐระยะที่ 1 ความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐระยะที่ 1 เส้นทางสายน้ำนมแม่ ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่ เพื่อแลกกับรายได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน​ เส้นทางสายน้ำนมแม่ ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่ […]