รางวัลชนะเลิศ โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภทประชาชนทั่วไป

โปสเตอร์ as YOU wish ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : โปสเตอร์ as YOU wish โปรเตอร์ as YOU wish ชื่อผลงาน : as YOU wish ชนะเลิศ : โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท : ประชาชนทั่วไป Cr. ธัญชนก วัฒนวาณิชย์ และณัฐนรี อรัญทิมา แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป แต่กรอบและขีดจำกัดของเพศยังคงหล่อหลอมให้เด็กเข้าใจว่า พวกเขาสามารถเป็น… สามารถชอบ… ได้ภายใต้กรอบที่ถูกสังคมกำหนดไว้แล้ว ค่านิยม “เด็กผู้ชายคู่กับสีฟ้า เด็กผู้หญิงอ่อนหวานคู่สีชมพู” กลายเป็นกรอบของเพศ ที่สร้างบาดแผลให้กับคนที่เลือกจะเป็นในสิ่งที่แตกต่างออกไป ตัวเราเองไม่ชอบถูกใครตัดสิน แต่บางครั้งเรากลับตัดสินคนอื่นเพียงเพราะเขาแตกต่าง ฉะนั้น โลกยุคใหม่ที่เริ่มต้นจากปัจจุบันนี้ ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่อยากทำ เป็นในสิ่งที่อยากเป็น เพราะโลกนี้ไม่ได้มีเพียงสีฟ้าและสีชมพูเท่านั้น ยังมีหลากหลายเฉดสีที่สวยงาม ทั้งที่เรามองเห็น และสีที่ยังไม่ถูกค้นพบอีกมากมาย “Everyone can […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

โปสเตอร์ Card of equality รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : โปสเตอร์ Card of equality โปสเตอร์ Card of equality ชื่อผลงาน : Card of equality รองชนะเลิศ อันดับ 2 : โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. ภัณฑิรา ตอสกุล และจิราภรณ์ อภิสิทธิ์ศักดิ์ ผู้หญิงไม่ได้มีแค่มุมอ่อนแอ ผู้ชายก็ไม่ได้มีแค่มุมเข้มแข็ง ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องไว้ผมยาว และผู้ชายก็ไม่ได้มีเพียงทรงผมสั้นเสมอไป ทุกๆ คน สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ ไม่ควรมีเพศใดเป็นไพ่ที่เหนือกว่า ทุกเพศกำเนิด หรือทุกการแสดงออกที่เราเลือกจะเป็น มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ไม่ควรอ้างบรรทัดฐานของสังคมเพื่อตัดสินว่าใครมีคุณค่า หรือควรได้รับสิทธิและโอกาสเหนือกว่าใครอีกต่อไป megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. […]

รางวัลชนะเลิศ โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภทประชาชนทั่วไป

โปสเตอร์ ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : โปสเตอร์ ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติ โปสเตอร์ ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติ ชื่อผลงาน : ธรรมชาติเป็นสิ่งสวยงาม ความเสมอภาคเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติ รองชนะเลิศ อันดับ 1 : โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. ภัณฑิรา ตอสกุล และจิราภรณ์ อภิสิทธิ์ศักดิ์ ธรรมชาติสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์ แม้ธรรมชาติจะกำหนดสรีระมนุษย์ให้แตกต่างกันเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ แต่ธรรมชาติไม่ได้กีดกันในการสร้างสรรค์สมดุลที่สวยงาม สรรพสิ่งบนโลกสามารถเป็นอาหารทางใจ ให้ความงดงาม ความรื่นรมย์ ความสงบสุข ร่มเย็นต่อกันและกัน และไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเพศใด หรือแสดงออกเป็นแบบไหน ก็มีสิทธิเลือกใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม…เสมอกัน จึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราต้องปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภทประชาชนทั่วไป

โปสเตอร์ ตาชั่งสีขาว (White balance) รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : โปสเตอร์ ตาชั่งสีขาว (White balance) โปสเตอร์ ตาชั่งสีขาว (White balance) ชื่อผลงาน : ตาชั่งสีขาว (White Balance) รองชนะเลิศ อันดับ 1 : โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท : ประชาชนทั่วไป Cr. ณัฏฐนิช ผ่านสวัสดิ์ และลิปิการ์ ขันตี “มนุษย์” “เสมอภาค” “อิสรภาพ” “สิทธิ” ทุกคนคือมนุษย์เหมือนกัน ควรได้รับการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค มีความเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยก ไม่กีดกัน ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และไม่ทำร้ายกันเพียงเพราะเพศที่แตกต่าง เพื่อให้เกิดสมดุลและความสงบสุขของสังคม   megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ […]

รางวัลชนะเลิศ โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท นักเรียน นิสิต/นักศึกษา

โปสเตอร์ HUMAN ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : โปสเตอร์ HUMAN โปสเตอร์ HUMAN​ ชื่อผลงาน : Human ชนะเลิศ : โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. ปัทมพร ผัดเป้า เมื่อเกิดมาในยุคที่ Bully ทุกสิ่งอย่างบนเรือนร่างมนุษย์… ใครชื่นชมตัวตนที่แท้จริงของคุณบ้าง? แล้วคุณล่ะ…ทำร้ายใครไปแล้วบ้าง? กระจกที่แตก ทำลายแนวคิด Beauty Standards และมายาคติของสังคมที่กำหนดความเป็นหญิงเป็นชาย แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้มีสภาพภายนอกแตกต่าง แต่ภายในมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน “We’re different, We’re the same” megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)