ประเทศไทยในความหลากหลายทางเพศ

กลับหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ http://gepf.dwf.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ประเทศไทยในความหลากหลายทางเพศ.mp4 ประเทศไทยในความหลากหลายทางเพศ “HAPPY PRIDE MONTH THAILAND 2020” – ร่วมส่งท้ายเดือนไพรด์ เฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลาย และภาคภูมิใจของทุกอัตลักษณ์ทางเพศ ด้วยความรักและความหวังที่มีต่อตัวเองและผู้อื่น ในฐานะพลังหนึ่งที่สำคัญเพื่อการขับเคลื่อนเรื่องเสรีภาพในการมีชีวิตของมนุษย์ทุกคน และนี่คือเสียงของคน 16 คนกับตัวตนอันหลากหลาย ที่มาร่วมสะท้อนสีสันและความคิดที่แตกต่างในฐานะ ‘ปัจเจกชน’ บนฐานของพลเมือง ที่ล้วนหวังอยากเห็นสังคมไทยมีความเท่าเทียมขึ้น ไม่ใช่แค่ในเรื่องเพศ แต่รวมถึงมิติอื่นๆ ด้วย เพราะข้อดีก็ต้องทำให้ดีขึ้น ส่วนข้อเสียก็ต้องช่วยกันแก้ไข มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเถอะว่า ปัญหาของสังคมไทยนั้นคืออะไร? To celebrate ‘The Harmony of Diversity’ of the pride month in Thailand 2020, here are ‘16 diverse people’ with their ‘diverse spectra’ through the same hope to […]

รางวัลชนะเลิศ สารคดีสั้น ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สารคดีสั้น Equality begin for us ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สารคดีสั้น Equality begin for us ชื่อผลงาน : Equality begin for us ชนะเลิศ : สารคดีสั้น ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. อัจฉราภรณ์ ศรีวิชัยศักดิ์, วันวีรพร ลาสี และสุพพัต เนตรใหญ่ ทำไมผ้าอนามัยถึงไม่ฟรีแบบถุงยางอนามัย? ผู้หญิงแต่งตัวไม่มิดชิดทำให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ ผู้ชายใส่กระโปรง/แต่งหน้าถูกมองเป็นเรื่องแปลก เรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่สะท้อนสิ่งที่ต้องเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ เพียงเพราะเราแตกต่าง ทุกคนมีสิทธิที่จะแต่งตัวอย่างไรก็ได้แต่อยู่บนพื้นฐานของกาลเทศะ ควรได้รับสวัสดิการที่ควรจะเป็น ได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การเพิ่มหรือเปลี่ยนกฎหมายด้านความเท่าเทียม แต่เป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เปลี่ยนความคิดและมุมมองของคนในสังคม   megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สปอร์ตโฆษณา ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สปอตโฆษณา ความเท่าเทียม (ที่เปลี่ยนแปลง) รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สปอตโฆษณา ความเท่าเทียม (ที่เปลี่ยนแปลง) ชื่อผลงาน : ความเท่าเทียม (ที่เปลี่ยนแปลง) รองชนะเลิศ อันดับ 2 : สปอตโฆษณา ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. อัษฎา สุนทร, เจษฎาวริณทร์ วัฒนะศศิวงศ์ และศศิภาวรรณ เชาวะนะสิทธิ์ มาร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม โดยเริ่มจากการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน อย่ากำจัดสิทธิ โอกาสในการแสดงศักยภาพเพียงเพราะเห็นว่าคนๆ นั้น แตกต่างจากสิ่งที่สังคมคาดหวัง เราต้องเรียนรู้ว่ามนุษย์มีศักยภาพ มีความต้องการ และมีปัญหาที่แตกต่างกัน หากไร้ซึ่งการเลือกปฏิบัติเพราะอัตลักษณ์ทางเพศแล้ว คำว่าสังคมเปิดกว้างก็คงเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ ร่วมสร้างสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศร่วมกัน megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สารคดีสั้น ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สารคดีสั้น Gender Free รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สารคดีสั้น Gender Free ชื่อผลงาน : Gender Free รองชนะเลิศอันดับ 2 : สารคดีสั้น ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. ปิยะพงศ์ เทพสันทัด และ พงศกร มีแก้ว ทำไมต้องเข้าห้องน้ำผู้หญิง? ทำไมชื่อเป็นนาย? ทำไมผู้ชายจึงผมยาว? เสียงบอกเล่าจาก transgender ว่าทำไมต้องมาตอบคำถามอะไรแบบนี้……….. transgender ถูกมองว่าเป็นของแปลก เป็นตัวตลก ครอบครัวไม่ยอมรับด้วยเหตุผลว่าอายคนอื่น โดนปฏิเสธรับทำงานเพราะไม่ใช่ผู้หญิง โดยดูถูกทั้งสายตาและคำพูด “การออกมาเรียกร้องสิทธิ์ ไม่ใช่เพราะเราอยากพิเศษกว่าคนอื่น แต่อยากให้มองว่า transgender เป็นมนุษย์คนหนึ่งเช่นกัน อยากใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไป” หากมีการปลูกฝังเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในสถานศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย ค่านิยมทางสังคม เช่น การถูกเลือกปฏิบัติ หรือ ถูกกีดกันเพราะอัตลักษณ์ทางเพศ […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สารคดีสั้น ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สารคดีสั้น ออกสาว The Series Effeminacy project รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สารคดีสั้น ออกสาว The Series Effeminacy project ชื่อผลงาน : ออกสาว The Series Effeminacy project รองชนะเลิศอันดับ 1 : สารคดีสั้น ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. อาชวิชญ์ อินทร์หา การออกสาว คือ คนที่มีเพศกำเนิดเป็นเพศชาย เมื่อเติบโตขึ้นมีรสนิยมทางเพศที่เปลี่ยนไป และมีการแสดงออกที่คล้ายกับเพศหญิง ถึงแม้ว่าจะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้ว ก็อาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้ได้เช่นกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ แต่สังคมกลับมีอคติต่อกลุ่มดังกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ไม่สมควรแสดงออกมา megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สปอร์ตโฆษณา ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สปอตโฆษณา เป็นหรือเปล่า รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สปอตโฆษณา เป็นหรือเปล่า ชื่อผลงาน : เป็นหรือเปล่า รองชนะเลิศ อันดับ 1 : สปอตโฆษณา ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. จิรวัฒนานันท์ จันทวัน, นวกร เขตตระการ และธนดล ประดิษฐ์โสภา ตอนเด็ก ๆ พวกคุณอาจจะเคยเจอคำถามว่า โตขึ้นอยากเป็นอะไร แล้วคุณจำคำตอบของตัวเองและเพื่อนๆ ในวันนั้นได้มั้ย? นึกถึงแล้วก็แอบอมยิ้มนะ คำตอบยอดฮิตเลย เด็กผู้หญิงก็อยากเป็นครู พยาบาล ส่วนเด็กผู้ชายก็อยากเป็นทหาร ตำรวจ ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ล่ะ โตขึ้นมาหน่อยจึงรู้ว่าคำตอบในวันนั้นคงมาจากภาพจำ การผลิตซ้ำค่านิยมของคนสมัยก่อนว่า ผู้หญิงต้องเป็นอย่างนั้น ผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้…. สมัยนี้ ถ้าพูดถึงอาชีพช่างแต่งหน้า หลายคนก็ยังคิดว่าต้องเป็นอาชีพของผู้หญิง หรือบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ น้อยคนนักที่จะนึกถึงผู้ชาย ใครจะไปรู้ว่ายังมีผู้ชายอีกหลายคน ที่เค้ามีความสามารถ […]

รางวัลชนะเลิศ สปอร์ตโฆษณา ประเภทประชาชนทั่วไป

สปอตโฆษณา Gender = Human ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สปอตโฆษณา Gender = Human ชื่อผลงาน : Gender = Human ชนะเลิศ : สปอตโฆษณา ประเภท : ประชาชนทั่วไป Cr. วันทนีย์ ไชยชาติ, ราชนาวี พันทวี และปณิดา สอแจ่มจิตต์ เรื่องความเสมอภาคทางเพศหรือความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีสิทธิในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิเลือกที่จะเป็น เลือกที่จะทำ บนพื้นฐานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร “ทุกเพศ…คือ คนอย่างเสมอภาค” megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)

รางวัลชนะเลิศ สปอร์ตโฆษณา ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

สปอตโฆษณา We’re all the same ชนะเลิศผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : สปอตโฆษณา We’re all the same ชื่อผลงาน : We’re all the same ชนะเลิศ : สปอตโฆษณา ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. พิมพ์ประภา ใจคำ และนภสร หวง คุณเคยได้ยิน หรือเคยพูดคำเหล่านี้มั้ย? “งานนี้ผู้หญิงทำไม่ได้หรอก” “เป็นผู้ชายอย่าร้องไห้” “ที่นี่ไม่รับสาวประเภทสอง” คำพูดธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะมันอาจทำร้ายจิตใจและสร้างความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศได้ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ได้รับ หรือจะได้รับความเสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศแล้วล่ะก็ อย่าลืมว่าประเทศไทยยังมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่สามารถคุ้มครองคุณได้ นั่นคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่ระบุความหมายของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิดด้วย megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว […]

เปิดงานมอบรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Epuality

เปิดงานมอบรางวัลประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Epuality http://gepf.dwf.go.th/wp-content/uploads/2021/08/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20_Gender%20Epuality_.mp4 megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา

โปสเตอร์ Card of equality รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “Gender Equality” : โปสเตอร์ Card of equality โปสเตอร์ Card of equality ชื่อผลงาน : Card of equality รองชนะเลิศ อันดับ 2 : โปสเตอร์ออนไลน์ ประเภท : นักเรียน นิสิต/นักศึกษา Cr. ภัณฑิรา ตอสกุล และจิราภรณ์ อภิสิทธิ์ศักดิ์ ผู้หญิงไม่ได้มีแค่มุมอ่อนแอ ผู้ชายก็ไม่ได้มีแค่มุมเข้มแข็ง ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องไว้ผมยาว และผู้ชายก็ไม่ได้มีเพียงทรงผมสั้นเสมอไป ทุกๆ คน สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ ไม่ควรมีเพศใดเป็นไพ่ที่เหนือกว่า ทุกเพศกำเนิด หรือทุกการแสดงออกที่เราเลือกจะเป็น มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ไม่ควรอ้างบรรทัดฐานของสังคมเพื่อตัดสินว่าใครมีคุณค่า หรือควรได้รับสิทธิและโอกาสเหนือกว่าใครอีกต่อไป megaphone-filled อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารของ สค. […]