อื่นๆ

อื่น ๆ บันทึกเรื่องเล่า เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ บันทึกเรื่องเล่า เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ สรุปจำนวนคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ปี 2553 – 2563 จำนวนคำร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ. จำแนกตามปี /ประเด็นที่ร้อง /เพศ/การรับพิจารณา